Kogemusnõustamine

Mis on KOGEMUSNÕUSTAMINE?

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja  kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.  (allikas: Kogemusnõustamise juhend, Sotsiaalministeerium 2014)

Aastast 2014 on kogemusnõustamine olnud Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö meetod. Alates 2016 aastast on kogemusnõustamise teenus kaasatud nii Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooniteenuste kui Eesti Töötukassa teenuste hulka, tasustatud poolprofessionaalse teenusena, nagu seda on varem olnud tugiisikuteenus.

Kogemusnõustamine on inimeselt-inimesele tasandil nõustamise viis. Isiklike kogemuste põhjal omandatud teadmiste edasi andmine inimestele, kes vajavad oma olukordade lahendamiseks teise sarnase kogemusega inimese tuge.

Kes on KOGEMUSNÕUSTAJA?

Kogemusnõustaja on professionaal, kellel on läbi töötatud isiklik taastumise kogemus ning  kogemusnõustaja väljaõpe.

Kui inimesel on kogemus, kuid ei ole läbinud kogemusnõustaja väljaõpet, on tegemist lihtsalt inimesega, kellel on mingi väärtuslik kogemus. Ta saab oma kogemust jagada küll eraisikuna, kuid ta pole professionaal ega kogemusnõustaja. Kui aga inimesel on olemas mingit laadi nõustamisoskuste väljaõpe, kuid puudub või on professionaali kõrval läbi töötamata isiklik taastumiskogemus ning ta ei kasuta protsessis töövahendina oma taastumislugu, siis on tegemist muu tasandi professionaaliga, mitte kogemusnõustajaga.

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu professionaalsed ja Kogemusnõustajate Koja poolt tunnustatud kogemusnõustajad:

  • Sirje Lombiots
  • Külli Raudsepp-Vihuri
  • Jelena Pipper

…kes on lisatud Koja registrisse: https://www.kogemuskoda.ee/register/

Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk määrustes sätestatud väljaõppe nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad. Soovi korral saavad seda teha ka erakliendid. Tunnustamise ja registrisse kandmisega tegeleb Kogemusnõustajate Koda. (allikas: Kogemusnõustajate Koda)

Võta ühendust THPNÜ kogemusnõustajatega:

E-post: thpnu@epnu.ee

Kogemusnõustaja – teekaaslane Sinu taastumise ja heaolu loomise teekonnal 01.02.2020 (Sirje Lombiots, Helen Bokmann)