KOOSTÖÖ TÖÖTUKASSAGA

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing on allkirjastanud koostöölepingu Eesti Töötukassaga vabatahtliku töö pakkumiseks. Vabatahtlik töö soodustab töölesaamist: aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi ning aitab tekitada või säilitada tööharjumust. Vabatahtlikule makstakse Töötukassa poolt stipendiumi ja sõidutoetust.

Täpsemat infot vabatahtliku töö kohta leiab Töötukassa kodulehelt.

Vabatahtliku töö leping nr 7-6.10/20/0067, mis on THPNÜ poolt allkirjastatud 23.12.2020, kehtivus on 01.01.2020 – 31.12.2023.

 

THPNÜ vabatahtlike juht

Jelena Pipper

Tel: (+372) 5568 9895
e-post: thpnu@epnu.ee