MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing

Juhatuse liikmed

Jelena Pipper
Juhatuse esinaine
Tel. +372 55689895
E-post jelena.thpnu@epnu.ee

Liane Lebedeva
Juhatuse liige
Tel. +372 58083784
E-post thpnu@epnu.ee

Janika Paulus
Ühingu raamatupidaja

Vabatahtlikud

Eliis Ihoma
Siim Märtma
Christiine Kraas
Rene Lazarev
Gervin Lombiots
Ruber Veliz

Ühingu auliige on pr. Mare Abner, kes on Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu juhatuse esinaine ning ühtlasi Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu asutajaliige.