MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (THPNÜ) on puuetega naiste ühendus, kelle eesmärgiks on seista ühingu liikmete heaolu, õiguste ja huvide eest ning aidata kaasa ühiskonna hoiakute muutmisele erivajadusega naiste osas.

Ühingu tegevusega suurendame ühiskonnas Tallinna ja Harjumaa puuetega naiste sotsiaalset aktiivsust ja teadlikkust. Pakume olulist tuge kriisiolukorda sattunud naistele ja tütarlastele ning nende pereliikmetele, et kohaneda ja hakkama saada muutunud elukorralduse ja majandusküsimustega. THPNÜ on abivajajale usaldusväärseks teekaaslaseks sellel keerulisel teekonnal!

Ühing järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid, mis on kirjas vabaühenduste eetikakoodeksis.

MTÜ THPNÜ asutati 2. aprillil 2013. aastal. Ühingusse on läbi aegade kuulunud Tallinna ja Harjumaa puuetega naised erinevas vanuses ja elualadelt.

THPNÜ asutajaliikmed on Mare Abner, Keiu Roosimägi, Jelena Pipper, Mai-Liis Käärd ja Marika Karafin.