MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (THPNÜ) on puuetega naiste ühendus, kelle eesmärgiks on seista ühingu liikmete heaolu, õiguste ja huvide eest ning aidata kaasa ühiskonna hoikute muutmise erivajadusega naiste osas.
Ühingu tegevusega me tõstame ühiskonnas Tallinna ja Harjumaa puuetega naiste sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikust ning pakume olulist tuge kriisiolukorda sattunud naistele ja tütarlastele ning nende pereliikmetele kohaneda ja toime tulla muutunud majandustingimustega ja elukorraldusega. THPNÜ on abivajajale usaldusväärseks teekaaslaseks sellel keerulisel teekonnal!

MTÜ THPNÜ asutamiskuupäevaks on 2. aprill 2013.a. ning läbi aegade on kuulunud ühingusse Tallinna ja Harjumaa puuetega naised erinevatelt elualadelt ning vanusegruppidest.