Garage48 Enable

Novembri viimasel nädalavahetusel peeti Tallinnas ideede arendamise võistlust „Garage48 Enable” (tõlkes „Tee võimalikuks”). Publikulemmikuks valitud veebiplatvormist Helpific võib saada uuendus, mis muudab puuetega inimeste elu kergemaks, aga sunnib muutuma ka kogu sotsiaalsüsteemi.

See puuetega inimeste ja vabatahtlike abistajate kokkuviimise idee on juba pika ajalooga, kuid keegi polnud suutnud seda siiani tööle panna. Kuidas viia kokku erivajadustega inimene, kes vajab abi, ja mõni kaaskodanik, kes hea meelega teda aitaks, kui ta sellest abivajadusest teada saaks? Ja nüüd siis see sündis – veebipõhine platvorm, mis sai nimeks Helpific.

Olemas on ka analoogseid veebilehti, kuid need on organisatsioonipõhised ja vahelülita, mis aitaks inimesed kiiresti kokku viia. Arvestades, et riik ei suuda erivajadustega inimestele tagada isiklikku abistajat või muid sotsiaalteenuseid (saatja, transport) viisil ja mahus, milles nad seda tegelikult vajavad, oligi ainuke võimalus luua selline rakendus nagu Helpific.

Idee taga on Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, kelle eestvedamisel ideed esimest korda avalikult arendusnädalavahetusel „Garage48” esitleti. Seal pandi kokku ka rahvusvaheline meeskond rakenduse väljatöötamiseks. Meeskonnaliikmete hulka kuulus puuetega ja puueteta inimesi, arendajaid, sotsiaaltöötaja, aga ka turundustaustaga inimesi, disainereid, inimõiguste teemal eestkõnelejaid ning nõunikke.

Saame kokku!

Helpific on juba tekitanud puuetega inimeste ja nende perede seas kõrgeid ootusi ja lootusi, sest rakendusega, kui see päris valmis saab, on võimalik tellida mitmesugust abi alates transporditeenusest kuni võimaluseni saada omaksehooldajana näiteks kord nädalas pikemalt hingetõmbeaega ja veidi puhkust. Helpific suurendab märgatavalt võimalusi võtta osa kultuuriüritustest, reisida ja siseneda tööellu, aga rakenduse abi saab kasutada ka igapäevatoimingutes, mis puueteta inimestele on iseenesestmõistetav, kuid puuetega inimestele sageli suur väljakutse.

Näiteks soovib nägemispuudega naine minna kohtingule või teatrisse, teha meiki ja osta uue kleidi – kes teda abistab? Isikliku abistaja teenus seda vajadust ei rahulda, kuid palgata iga kord selleks inimene on liiga kallis. Helpificu kaudu saab meigikunstnik-stilist appi tulla ning koos võivad nad veeta hästi aega ja teha samas midagi vahvat.

Helpificu missioon on tagada ja hoida inimese eneseväärikust, et elus ei jääks midagi lihtsalt puude tõttu tegemata. Meie sloganiks on: „Aita end teisi aidates!”.

Meie nägemuses peab Helpific olema lihtne, kiire ja vahva lahendus, mis toob rõõmu mõlemale poolele, nii abiandjale kui ka abivajajale. Väga suur rõhk on pandud turvalisusele – süsteem hakkab olema referentsipõhine ning ID-kaardi abil tuvastatud inimesed saavad oma kontole vastava märke. Nii vähendatakse riske, et erivajadustega inimene, kes puude tõttu võib olla haavatavam pool, langeb mingil moel väärkohtlemise ohvriks. Helpifucule on hea maine ja usalduse hoidmine rakenduse kasutajate ees keskse tähtsusega.

Käib arendamine

„Garage48” nädalavahetusel töötati idee põhiosas välja ja praegu on loodav süsteem arendusjärgus. Peetakse nõu valdkonna spetsialistidega, kogutakse tagasisidet puuetega inimestelt, otsitakse investoreid ja peetakse pikki töökoosolekuid. Ees ootavad kohtumised ministeeriumite esindajatega. Helpific on jõudnud selgusele, et tuleb muuta kogu senist süsteemi riiklikul tasandil ning viia ka õigusaktides sisse muudatused, et puuetega inimesed ei jääks ühiskonnaelust kõrvale ning saaksid iseseisvalt ja autonoomselt otsustada, millist abi nad tegelikult vajavad, millises mahus ja millal, sest ka abivajadus võib olla päeviti erinev.

Muudatusi on vaja, sest ka riik peab appi tulema, luues abivajajale rahalised vahendid, mis ei tohi sõltuda kohaliku omavalitsuse suutlikkusest või sellestki, kuidas riik või omavalitsuse sotsiaalosakond on otsustanud teenuseid pakkuda. Kui puuetega inimestel on teenusteks mõeldud raha oma käes, loob Helpific samal ajal võimalused, kust leida abistajad ja kuidas nendega kokku saada, et elu oleks elamisväärne.

Nüüd on meil aga palve rakenduse tulevastele kasutajatele. Praegu saab Helpificu kodulehel www.helpific.com registreeruda, kuid veel testkasutaja rollis, ja anda meile tagasisidet. Nii saame platvormi arendada just selliseks, nagu see on kasutajatele kõige rohkem meelt mööda.

Siiski soovib Helpific tulevasi kasutajaid ka praegu abistada. Helpific saab juba nüüd abivajadusi postitada Facebooki lehele, kus on juba üle 1000 sõbra. Nii mõnigi neist ongi juba kokku saanud.

Millist kasu hakkavad saama vabatahtlikud ja ettevõtjad?

Helpificu rakenduses hakkavad vabatahtlikud koguma boonuspunkte. Need punktid on võimalik vahetada koostööpartnerite juures teenuste või toodete vastu. See annab inimesele, kes nagunii soovib abistada, lisamotivatsiooni süsteemiga liituda, samuti tunnustab ja tänab Helpific nõnda koostöö eest targa ja hoolivama ühiskonna kujundamisel. Lisaks heale tundele abistamise eest saab vabatahtlik nautida hüvesid. Võimalusel pakutakse ka koolitusi. Ettevõtjatele tekib omakorda võimalus olla sotsiaalse ettevõtluse eestvedaja, olles partner.

Ettevõtjatele hakkab rakendusest samuti olema abi, sest nii näiteks tekib puudega inimesele vabatahtlik abiline, kes toob ta hommikul tööle ja viib koju vms. Paljud ettevõtjad võtaksid ju erivajadustega inimese tööle küll, kuid see takerdub tihti mitmesuguste probleemide taha.

Helpific kaasab kõiki kogukonna liikmeid – abivajajaid, vabatahtlikke, ettevõtjaid, organisatsioone ja valitsusasutusi, et võiks koos öelda: mitte kunagi varem pole olnud nii lihtne abi pakkuda ja abi saada!

Kokkuvõtte koostanud:

Keiu Roosimägi

THPNÜ üks asutajatest, Helpific projektijuht

Artikkel ajakirjas Puutepunkt, detsember 2014, nr 33