Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing

VÄÄRTUSTADES ERILISI NAISI!

Missioon

Meie missioon on seista ühingu liikmete heaolu, õiguste ja huvide eest ning muuta ühiskonna hoiakuid erivajadustega naiste osas.

Visioon

Meie visioon on olla professionaalne, kaasaegne ning usaldusväärne puuetega naisi esindav ühing Tallinnas ja Harjumaal. Pakkudes olulist tuge oma liikmetele ning olles üheks eestkõnelejaks puuetega naiste väärtustamise küsimustes.

Väärtus

Väärtustame ja toetame puuetega naiste ettevõttlikust, mis aitab kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

Eesmärk

Meie eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa puuetega naiste sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ühiskonnas.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

  1. Oleme kaasatud ja kaasame sihtgruppe ühingu tegevustesse;
  2. Jagame oma liikmetele vajadusel infot puuetega naiste õiguste valdkonnas;
  3. Edastame päevakajalist vajalikku infot ja teemapõhiseid koolitusi oma ühingu liikmetele;
  4. Meie oluliseks fookuseks on koolitused, seminarid ning väljaõpped arendamaks uusi oskusi, teadmisi ja võimalusi oma elu lihsamaks ja paremaks muuta;
  5. Soovime läbi koolituste ja nõuannete kaudu aidata oma liikmetel elada täisväärtuslikumat ja iseseisvamat elu, toetada nende ettevõttlikust;
  6. Aitame kriisiolukorda sattunud puuetega naistel ja tütarlastel, nende pereliikmetel kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega läbi ühingu põhikirjaliste tegevuste;

Informatsioon annetuste tegemiseks

Tallinna ja Harjumaa
Puuetega Naiste Ühing MTÜ
Registrikood: 80355326
A/a: 221057250239 (Swedbank AS)
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE642200221057250239
Selgitus: "Annetus"

THPNÜ on kantud tulumaksusoodustusega nimekirja.