20. mail 2021 toimus THPNÜ kommunikatsiooni projekti „VÄÄRTUSTADES ERILISI NAISI“ raames põnev kommunikatsiooni teemaline seminar-arutelu. Projektile annab hoogu ja toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vabaühenduste jaoks on väga oluline olla nähtav ning saada läbi selle oma tegevustele laiemat kõlapinda. Seetõttu on väga tähtis panustada oma ühenduse kommunikatsiooni ja turundusse. Siit tekkis ka vajadus arutleda natuke suuremas ringis ühingu kommunikatsiooni teemal.

Kui öeldakse, et vaidluses sünnib tõde, siis arutelus sünnib lahendus! THPNÜ otsis lahendusi ja neid ka sellest arutelust koos leiti. Ühelt poolt jagasid ühenduse aktiivsed naised mõtteid, ideid, teisalt võeti endaga kaasa uusi teadmisi ja vaatenurki, mida seminar-arutelul osalejatele jagas kommunikatsioonijuht ja vabaühenduste ekspert Mare Timian.

THPNÜ projektitiim tänab osalejaid! Teie kõigi mõtted, soovitused ja ettepanekud on kuldaväärt! 😊