TEATED

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste ÜhingKoostöö Töötukassaga

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing on allkirjastanud koostöölepingu Eesti Töötukassaga vabatahtliku töö pakkumiseks. Vabatahtlik töö soodustab töölesaamist: aitab valmistada ette tööeluks, annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi ning aitab tekitada või säilitada tööharjumust. Vabatahtlikule makstakse stipendiumi ja sõidutoetust.

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing on kantud tulumaksusoodususega nimekirja

See tähendab järgmist:

Nimekirja kuulujatele tehtavad annetused on ettevõtjast annetaja jaoks teatud piires maksuvabad

Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

  • 3% kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või
  • 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.

Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.

Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust (teatud piirmäärades)

Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Nimekirjas olevad ühingud esitavad igal aastal 1. veebruariks vormi INF 4 „Kingituste ja annetuste deklaratsioon“, mille alusel kannab Maksu- ja Tolliamet need andmed eeltäidetud füüsilise isiku tuludeklaratsioonile.

Tuludeklaratsiooni esitamise ja tulust mahaarvatavate kulude kohta saab täpsemat infot siit.

Toimetulekuabi on võimalik osutada nii rahas (maksuvaba piirmäära ulatuses) kui ka materiaalselt.

Toimetulekuks osutatud materiaalne abi võib seisneda rahalise toetuse maksmises, tasuta või soodushinnaga kauba üleandmises või teenuse osutamises (nt toitlustamine teatud perioodi jooksul; toidupakid; humanitaarabi korras riiete, jalanõude, majapidamistarvete vms soetamine või väljastamine; eriarstide suunamiskirja alusel eriarstide juurde uuringutele sõidu maksmine; prillide, kuuldeaparaatide ja ravimite eest tasumine; eluliselt vajalike majapidamistarvete soetamise või remondiga seotud kulude katmine, jne). Abi ei pea väljenduma ühe konkreetse tegevusena, see võib olla ka kombineeritud (nt toit ja riietusesemed). Abi peab olema suunatud toimetulekuks sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses. Toimetulekuks osutatakse abi olukorras, kus abisaaja võimalused endaga toime tulla ei ole piisavad.
Maksuvabastuse piirmäärad:

  • rahalise abi piirmäär on sätestatud tulumaksuseaduse § 49 lg 6 punktis 3 ning see on piiratud leibkonnaliikme kuu keskmise väljaminekuga (289.38 eurot kuus);
  • toimetulekuks osutatud materiaalne abi hõlmab kogu ainelist abi ning selle maksuvaba andmine ei ole piiratud, st osutatud materiaalne abi maksustamisele ei kuulu.
2015. aastal muutuvad invatakso hinnakirjad

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet teatab, et alates 1. jaanuarist 2015 muutuvad invatakso hinnakirjad. Tulenevalt läbiviidud riigihankest jäi teenuse osutamine Tulika Takso AS-le. Uuel aastal suureneb limiit, et tagada sõitude mahu säilimist invatakso klientidele.

Tulika Takso osutab teenust järgmiste hindadega: sõidualustamise tasu 3,65 eurot, takso ootetunni hind 11,82 eurot, takso läbisõidu kilomeetrihind 0,69 eurot päevasel ajal ja 0,80 eurot öisel ajal. Taksokaardi kasutajatele kuulimiit 39 eurot, millest kliendi omaosalus ¼ arvest.

Termaki Autopargi AS osutab teenust järgmiste hindadega: taksoteenuse ratastoolibussi poole tunni (kuni 35 minutit) hind 20 eurot ja ühe tunni hind 25,50 eurot. Kuulimiit ratastoolibussi kasutajatel on 160 eurot kuus (ehk arvestuslikult 8 poole tunnist sõitu). Klientide omaosaluseks on sõidualustamistasu 1 euro ja iga sõidetud kilomeetri eest 0,10 eurot.

Takso tellimine Tulika Takso telefonil 6 12 0030. Ratastoolibussi ettetellimise aeg 12 tundi. Kuulmispuudega inimestele SMS 533 45 859. E-mail info@tulika.ee, faks 612 0013. Riiklikel pühadel, erijuhtudel telefon: 612 0007.

Teenust korraldab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Klientide vastuvõtt Endla 59 tuba 104; esmaspäeval kell 15.00 – 18.00, teisipäeval kell 13.00 – 16.00 ja neljapäeval kell 10.00 – 16.00. Info telefonil 645 7465; e-mail tiia.tiik@tallinnlv.ee