MISSIOON

Meie missioon on seista ühingu liikmete heaolu, õiguste ja huvide eest ning muuta ühiskonna hoiakuid erivajadustega naiste osas.

VISIOON

Meie visioon on olla professionaalne, kaasaegne ning usaldusväärne puuetega naisi esindav ühing Tallinnas ja Harjumaal. Pakkudes olulist tuge oma liikmetele ning olles üheks eestkõnelejaks puuetega naiste väärtustamise küsimustes.

VÄÄRTUSED

Väärtustame ja toetame puuetega naiste ettevõtlikkust, mis aitab kaasa Eesti ühiskonna ja majanduse arengule.

EESMÄRGID

Meie eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa puuetega naiste sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse suurendamine ühiskonnas.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

  1. Oleme kaasatud ja kaasame sihtgruppe ühingu tegevustesse;
  2. Jagame oma liikmetele vajadusel infot puuetega naiste õiguste valdkonnas;
  3. Edastame  päevakajalist vajalikku  infot ja teemapõhiseid koolitusi oma ühingu liikmetele;
  4. Meie oluliseks fookuseks on koolitused, seminarid ning väljaõpped arendamaks uusi oskusi, teadmisi ja võimalusi oma elu lihsamaks ja paremaks muuta;
  5. Soovime läbi koolituste ja nõuannete kaudu aidata oma liikmetel elada täisväärtuslikumat ja iseseisvamat elu, toetada nende ettevõttlikust;
  6. Aitame kriisiolukorda sattunud puuetega naistel ja tütarlastel, nende pereliikmetel kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega läbi ühingu põhikirjaliste tegevuste;