Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu kommunikatsiooniprojekt „VÄÄRTUSTADES ERILISI NAISI“ on saanud rahalist toetust läbi Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetusprogrammi „Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2021. aasta taotlusvoor“. KÜSK toetab projekti summas 4000 eurot.

Projekti perioodiks on 01.04.-31.07.21 ning THPNÜ projekti juhivad ning viivad läbi Elen Kirt ja Külli Raudsepp-Vihuri, kes osalevad projekti tööprotsessides ja tagavad projekti planeeritud tegevuste elluviimise. Projekti konsulteerib kommunikatsiooniekspert Mare Timian.

Projekti eesmärk on luua sise- ja väliskommunikatsiooni plaan, läbi mille tutvustada laiemale avalikkusele, nii olemasolevatele kui ka uutele liikmetele ning koostööpartneritele ja potensiaalsetele toetajatele THPNÜ olemust ja tegevust.

Täiendav info projekti taotlusvooru tulemustest KÜSK kodulehel.