MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing

Juhatuse liikmed:
Jelena Pipper – Juhatuse esinaine
Tel. +372 55689895
E-post jelena.thpnu@epnu.ee

Liane Lebedeva – juhatuse liige
Tel. +372 tel. 58083784
E-post thpnu@epnu.ee