THPNÜ ühing kutsub jõulupeole!

Eriliste naiste kogemuslood.
Külalisesinejad.
Lihtsad nipid- Kuidas jõulutoidud ja hea enesetunne tasakaalus hoida?
Muusika.
Kohvilaud.
Riietus ja teema: pidulik ja sädelev (riietusese, aksessuaar).

Pidu toimub 3. detsembril, Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59, kl. 16.00
Teeme oma ürituse kus kuulame ja arutame kust puuetega naiste ühing THPNÜ alguse on saanud, mis tehtud ja teoksil, arutame plaane 2023 aastaks, loeme liikmeid üle, korjame uusi ideid kokku ja naudime suhtlust, küünlaleeki, suupisted ja sooja jooki.
Kui Teil on vahvaid mõtteid või soovite ise sõna võtta ja üritust toetada andke teada jelena.thpnu@epnu.ee
Oma osavõtust andke teada e- maili teel thpnu@epnu.ee
26 novembriks.

THPNÜ liikmele üritus on tasuta.
Mitte THPNÜ liikmele ürituse osavõtutasu on 10 eurot.
Osalustasu maksta THPNÜ a/a Swedbank
EE642200221057250239
Arve selgituseks märkida: jõulupidu + nimi (ed)
NB: Ootame liikmemaksu tasumist neilt, kes ei ole seda veel teinud!
Tegutse kiiresti, kohtade arv on piiratud!
Iga osaleja organiseerib transpordi ise.
Lisaküsimused lahendatakse personaalselt, võta ühendust jelena.thpnu@epnu.ee


Рождественская вечеринка ОСОБЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Истории особенных женщин.
Приглашенные спикеры.
Простые хитрости – Как сбалансировать рождественскую еду и хорошее самочувствие?
Музыка.
Кофейный столик.
Hаряд и тема: праздничное и сверкающее (наряд, аксессуар).

Вечеринка состоится 3 декабря в Tallinna Puuetega Inimeste Koda, по адресу Endla 59 в 16.00.
У нас будет свое мероприятие, на котором мы послушаем и обсудим, с чего началось объединение женщин-инвалидов THPNÜ, что уже сделано и находится в работе, обсудим планы на 2023 год, посчитаем членов, почерпнем новые идеи и насладимся общением, свечами, закусками и горячими напитками.

Если у вас есть отличные идеи или вы хотите высказаться и поддержать мероприятие, дайте нам знать jelena.thpnu@epnu.ee
Сообщите о своем участии по электронной почте thpnu@epnu.ee до 26 ноября.

Мероприятие бесплатное для членов THPNÜ.
Плата за участие в мероприятии для лиц, не являющихся членами THPNÜ, составляет 10 евро.
Оплатить взнос за участие THPNÜ a/a Swedbank
EE642200221057250239
Пояснение платежного поручения: Рождественская вечеринка + имя (имена)
NB: Ждем оплаты членского взноса от тех, кто еще не сделал этого!
Действуйте быстро, количество мест ограничено!
Каждый участник организует свой транспорт.
Дополнительные вопросы будут решаться лично, свяжитесь с нами jelena.thpnu@epnu.ee