THPNÜ » Organisatsioon

Organisatsioon

Asutamine

Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (lühend THPNÜ) on asutatud 2. aprillil 2013. aastal. THPNÜ oli varasemalt Eesti Puuetega Naiste Ühingu (edaspidi EPNÜ) Põhja Eesti osakond, kuid EPNÜ struktuuriliste muutuste tõttu ja EPNÜ 27. aprilli 2013. aasta üldkoosoleku otsusega kaotati senised osakonnad (sealhulgas Viljandi filiaal) ning loodi iseseisvad ühingud – Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing ning Tartumaa Puuetega Naiste Ühing (endine Lõuna Eesti osakond). EPNÜ on nüüdsest Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (edaspidi EPNÜL) ja eespool nimetatud ühingute katuseorganisatsioon.

THPNÜ asutajaliikmed on Mare Abner, Keiu Roosimägi, Jelena Pipper, Mai-Liis Käärd ja Marika Karafin.

Eesmärgid

Mittetulundusühing Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. THPNÜ eesmärgiks on Tallinna ja Harjumaa puuetega ja/või erivajadustega naiste ja tütarlaste, nende pereliikmete, abistajate sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ühiskonnas puuetega inimeste (naiste) õiguste valdkonnas ning olla kaasatud ja kaasata sihtgruppe THPNÜ tegevustesse. Teiseks THPNÜ eesmärgiks on aidata kriisiolukorda sattunud puuetega ja/või erivajadustega naistel ja tütarlastel, nende pereliikmetel kohaneda ning toime tulla muutunud majandustingimuste ja elukorraldusega läbi THPNÜ põhikirjaliste tegevuste.

Lisaks sellele, et THPNÜ on erivajadustega naiste eestkosteorganisatsioon, on ühingu eestvedajatele südamelähedaseks ambitsiooniks ka ühiskondlike hoiakute muutmine erivajadustega naistesse.

Eetiline tegevus

THPNÜ lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist, väärtustades ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust. Anname oma panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Meie koostöö teiste organisatsioonide ja eraisikutega põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel.

Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtetega võite tutvuda Vabaühenduste Liidu kodulehel, milleni jõuate lingilt:

https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

THPNÜ põhikiri

Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing, põhikiri 26. märts 2013