THPNÜ » 28. nov. 2015

Daily Archives: 28. nov. 2015

Uudised

Disabled Women and Their Children Will Have an Opportunity to Participate in a Spectacular Christmas Event

Published by:

Christmas Are Wonderful

Picture by Tarik Labrighli

On 11 December, a pre-Christmas gathering for disabled women from Tallinn and Harju County takes place. The festive event takes place in the Estonian Chamber of Disabled People, at Toompuiestee 10.

With the help of volunteers and good people of Estonia an entertaining event will be carried out in order to bring joy to the everyday life of women with special needs and also their children with special needs. The evening will be filled with various activities – there will be a Christmassy dinner, musical interludes played by band Pööriöö and Siim Roos on a piano, and Christmas presents.

A majority of the Union members are single women and mothers, who are disadvantaged, unemployed, or in their retirement years with various disabilities, many of whom are also raising a disabled child. For the majority of the women, this is the only bigger event in the year, where they feel warmth and closeness. Already going out of the house and meeting with other women, participating in cultural events, having coffee with someone, and enjoying Friday nights are a big step and event for many of them.

“The aim is to provide disabled women with an opportunity to forget their disability just for one evening and feel the joy of simple things, for example, drinking coffee with other women,” Chairwoman of the Union Keiu Roosimägi says to highlight the importance of the event.

Everyone has the chance to contribute to make the event even more memorable – you can bring food and gifts to the event, or donate a symbolic amount of money to pay for the transport for the disabled and other costs to make the event successful.

Information on donations:
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing MTÜ
Registry code: 80355326
Bank account: 221057250239 (Swedbank AS)
SWIFT code / BIC: HABAEE2X
IBAN: EE642200221057250239
Keyword: “Donation, christmas 2015”

* The mission of Tallinn and Harju County Union of Disabled Women is to assist and support disabled young girls, women, and their families. Among other things, an ambition very close to the Union’s heart is to change societal attitudes towards women and girls with special needs. One of the mottos of the Union is: Justice and love are not disabled!

Christmas Wonderland” in Facebook

More information:
Keiu Roosimägi
Board member / Chairwoman
Volunteer coordinator
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing MTÜ (THPNÜ)
(+372) 53 477 636
keiu.thpnu@epnu.ee

The press release was prepared by:
Inge-Riin Õun
ingeriinoun@gmail.com
THPNÜ volunteer

Uudised

Harjumaa puuetega naised ja nende lapsed saavad osa imelistest jõuludest

Published by:

Imelised Jõulud

Foto: Tarik Labrighli

11. detsembril toimub Tallinna ja Harjumaa erivajadustega naiste jõulueelne koosviibimine. Pidu leiab aset Eesti Puuetega Inimeste Kojas, Toompuiesteel.

Vabatahtlike ning heade Eesti inimeste abiga viiakse läbi meelelahutuslik üritus, et tuua erivajadustega naistele ja nende erivajadustega lastele pisut rõõmu igapäevaellu. Õhtu on sisustatud erinevate tegevustega – kavas on jõuluhõnguline õhtusöök, muusikalise vahepala eest hoolitseb bänd Pööriöö ning Siim Roos klaveril ning ei puudu ka kingitused.

Ühingu liikmetest on enamik naisi vähekindlustatud, töötud või pensionieas üksikud erinevate puuetega naised ja emad, kelledest paljud kasvatavad ka liikumispuudega last. Enamikul naistel on see aastas ainuke suurem üritus, kus saab tunda soojust ja lähedust. Juba kodust väljaminek ja kokkusaamine teiste naistega, kultuurisündmusest osasaamine, kohvitamine, ühe reede õhtu nautimine, on paljude jaoks neist suur samm ja sündmus.

“Eesmärk on pakkuda erivajadustega naistele kasvõi üheks õhtuks võimalust unustada oma erivajadus ja tunda rõõmu lihtsatest asjadest, näiteks kohvitamisest teiste naistega,” räägib ühingu esinaine Keiu Roosimägi, tuues välja ürituse olulisuse.

Igaühel on võimalus panustada ürituse veelgi meeldejäävamaks muutmisel – oodatud on söögipoolised jõululauale, kingitused lastele kingikotti või sümboolne rahaline annetus invatranspordi ning muu olulise eest tasumiseks.

Informatsioon annetuste tegemiseks:
MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing
Registrikood: 80355326
A/a: 221057250239 (Swedbank AS)
SWIFT kood/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE642200221057250239
Märksõna: “Annetus, jõulud 2015”

* Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingu missiooniks on abistada ja toetada erivajadustega noori tütarlapsi, naisi ja nende peresid. Ühingu südamelähedaseks ambitsiooniks on kõige muu kõrval ka ühiskondlike hoiakute muutmine erivajadustega naistesse ja neidudesse. Üks ühingu motodest on: õiglus ja armastus pole puudega!

Puuetega naiste jõuluüritus “Christmas Wonderland” Facebookis

Lisainfo:

Keiu Roosimägi
Juhatuse liige / Esinaine
Vabatahtlike koordinaator
Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing MTÜ (THPNÜ)
(+372) 53 477 636
keiu.thpnu@epnu.ee

Pressiteate koostas:
Inge-Riin Õun
ingeriinoun@gmail.com
THPNÜ vabatahtlik